Đất chào thuê

Những lô đất trống trong Khu công nghiệp Hiệp Phước...

Lợi thế cạnh tranh

Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông thuận lợi, gần trung tâm TP.HCM. Khu vực chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp cảng...

Tin tức - Sự kiện

Luồng Soài Rạp đón tàu lớn vào TP.HCM
ĐOÀN SINH VIÊN THAM QUAN CTY TNHH HOLCIM VIỆT NAM – TRẠM NGHIỀN XI MĂNG HIỆP PHƯỚC.
HỘI THẢO VỀ “QUẢN TRỊ RỦI RO THIÊN TAI TRONG CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP
BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG NHÂN TẠI KCN HIỆP PHƯỚC
NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP - VIỆC LÀM NĂM 2014
Khách hàng