Đất chào thuê

Những lô đất trống trong Khu công nghiệp Hiệp Phước...

Lợi thế cạnh tranh

Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông thuận lợi, gần trung tâm TP.HCM. Khu vực chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp cảng...

Tin tức - Sự kiện

Khu công nghiệp Hiệp Phước: Liên kết công nghiệp - dịch vụ - cảng biển
Hội trại truyền thống và tuyên dương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
Hội thảo Chủ đề "Đoàn kết Doanh nghiệp - Nền tảng phát triển"
LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI CHO DOANH NGHIỆP (DN)
TPHCM giải bài toán công nghiệp phụ trợ
Khách hàng