Đất chào thuê

Những lô đất trống trong Khu công nghiệp Hiệp Phước...

Lợi thế cạnh tranh

Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông thuận lợi, gần trung tâm TP.HCM. Khu vực chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp cảng...

Tin tức - Sự kiện

Chương trình tư vấn chính sách xã hội đối với lao động nhập cư tại KCN Hiệp Phước
Chương trình tư vấn chính sách xã hội đối với người lao động nhập cư tại KCN Hiệp Phước
Lễ Ký Kết Kế Hoạch Liên Tịch & Hội Thảo Chuyên Đề “Giải pháp thu hút nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp”
Khu công nghiệp Hiệp Phước: Liên kết công nghiệp - dịch vụ - cảng biển
Hội trại truyền thống và tuyên dương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
Khách hàng