Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/04/2019

Tài xế xe tải

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/04/2019

Nhân viên điện

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/04/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/04/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/04/2019

Nhân viên tiền lương - bảo hiểm xã hội

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/04/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 100 | Ngày đăng: 16/04/2019

Nhân viên kinh doanh Văn phòng

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/04/2019

Công nhân cơ khí

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 30 | Ngày đăng: 09/04/2019

Tài xế xe tải

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019