Hiep Phuoc

HÌNH ẢNH Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước tham dự Ngày hội kết nối doanh nghiệp tại Đại học Tôn Đức Thắng