Hiep Phuoc

HÌNH ẢNH Đoàn Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc đến thăm KCN Hiệp Phước