Hiep Phuoc

HÌNH ẢNH Lễ ký kết hợp đồng thuê lại đất giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước và Tập đoàn sơn Jotun